Vynětí z platnosti Dohody ADR vztahující se k druhu přepravy

Posted on Posted in Uncategorized

Dnes si povykládáme, tak jak bylo slíbeno minule, o všeobecném vynětí z rozsahu platnosti Dohody ADR neboli způsoby, jak je možné vyjmout přepravu z podmínek Dohody ADR.

Zde, na začátku tohoto článku, je však nutno velkým písmem zdůraznit, že každý, kdo by mohl číst tento článek, má trošku jiné podmínky, a tudíž se na něj tato vynětí nemusí tak jednoduše vztahovat. Existují ošemetné případy, kdy bychom chtěli například kombinovat vynětí a klasickou přepravu nebo kombinovat jednotlivé výjimky, a ve kterých by se nám mohlo velmi dobře stát, že bychom nemuseli zvážit všechna specifika Vaší situace. Proto, pokud si nejste jistí (nebo i když jste), tak se na nás nebojte obrátit a zeptat. Už jen proto, že ptát a řešit předem je vždy levnější než řešení rozběhlého problému. A při přepravě nebezpečných věcí tohle platí dvojnásob. Vzpomeňte na výše pokut.

 

Pojďme se na to rychle vrhnout, než se nám ten článek rozroste do nepředpokládaných rozměrů. Problematiku všeobecného vynětí z platnosti pokrývá sestava několika desítek článků v ADR, které by ale bylo možno sdružit do několika kategorií: Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy, vynětí z platnosti pro přepravu plynů, vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek, vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených nebo vyňatých množstvích, vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly, vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou, vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie, vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování během přepravy, vynětí z platnosti vztahující se na přepravu lamp a žárovek obsahujících nebezpečné věcí…

Sliboval jsem, že to nebude dlouhé, že?     I lied. Ale nebojte. Nebudeme to rozebírat všechno podrobně. Stejně většinu z Vás zajímá něco, co budeme probírat jindy.

 

Takže ve zkratce: nejdůležitější pro Vás bude stejně prvních šest výjimek. Ostatní jsou specifické a na dotaz… Dneska si povíme něco o prvním vynětí. Na víc nebude prostor. Dnes si dokonce dovolím necitovat z Dohody. Jsou to celkem dlouhé články a samy o sobě dost složité.

 

Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy

 1. Můžu převážet zboží jako soukromá osoba, pro osobní spotřebu a musí být baleno pro maloobchodní prodej. Pokud se jedná o hořlavé kapaliny, tak množství nesmí překročit 240 litrů balených po 60 litrech = Naftu v sudech fakt neukecáte, ale v kanystrech už jo.
  • Důležité v tomto ohledu je zmínit, že se bavíme o soukromé osobě pro osobní spotřebu. Takže žádní zaměstnanci a žádné firmy. A musí být provedena opatření k zamezení úniku. Pak bych si dovolil zamyslet nad tím, kolik zboží na autě se dá ještě klasifikovat jako osobní spotřeba – základní představu by nám mohly poskytnout právě hořlavé kapaliny
 2. Stroje a zařízení nevyjmenovaná v Dohodě ADR, které obsahují nebezpečné věci ve své konstrukci nebo provozní výbavě v případě, že byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu. (Ta se s letošním rokem ruší. Do ADR se přidávají předměty, tak pozor! Využívejte do června)
 3. Přepravu jako vedlejší činnost k hlavní činnosti v množství nejvýše 450 litrů v jednom obalu a nepřekračující podlimitní množství.
  • Nejzábavnější článek… Rovnou říkám: Nevztahuje se přeprava prováděná za účelem zásobování nebo vnější/vnitřní distribuce – to je přímo vyloučeno v Dohodě. Nedoporučoval bych mít živnostenské oprávnění na dopravu. Nakonec někdo z MD ČR k tomu řekl asi tohle: Musí být prováděna přímá spotřeba na místě mimo provozovnu.
  • Je otázka, jestli není levnější jednou za 2 roky pro jistotu vyškolit dotyčného a napsat k tomu jeden papír navíc. Už jen proto, že se k tomu nikdo nechce moc oficiálně vyjádřit? Rozhodujete vy.
 4. Přepravu prováděnou příslušnými orgány v rámci nouzových opatření nebo pod jejich dozorem. – Pro nás celkem irelevantní. Ale vtipné je to, že hasiči při zásahu nespadají pod Dohodu, po zásahu už ano.
 5. Nouzové přepravy určené pro záchranu lidských životů nebo ochranu životního prostředí. Takže nebojte se, jako Leoš Mareš neskončíte.
 6. Přeprava nevyčištěných prázdných statických skladovacích nádob na plyn, hořlaviny a některé jiné látky.
  • Asi bude dobré v tomto bodě říct, že se nejedná o obaly, ale o tzv. sila/nádrže a podobné jiné záležitosti. Obaly mají svou vlastní výjimku.

A to bude všechno. Dnes opravdu krátce. Nechci, aby Vás bolela hlava 😊. Tak příště plyny, pohonné látky a prázdné obaly? A možná ještě bonus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *