Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

Posted on Posted in Uncategorized

Konečně jste se dočkali! Vítejte opět u pravidelného článku, tentokrát v pondělí. Bohužel jsem neměl všechny podklady s sebou. V dnešním článku se budeme zabývat pouze jediným, nejpoužívanějším a nejsložitějším částečným vynětím z rozsahu platnosti Dohody ADR.

Už jste si již určitě zvykli, že v článcích, které se vztahují k vynětím, jsme stanovili, že nebudeme citovat Dohodu ADR, neboť by to dále prodlužovalo článek a komplikovalo jeho pochopení. Proto, pokud budete mít nějaké dotazy, tak se neváhejte obrátit k nám.

Zde je také velmi důležité říct jednu věc, kterou nelze více zdůraznit. Způsob, jakým funguje toto vynětí, je odlišný od ostatních. V případě podlimitní přepravy se totiž jedná o ČÁSTEČNÉ vynětí z podmínek, které jsou přesně vyjmenovány v Dohodě! Takže to neznamená, že nemusíte dodržovat vůbec nic. Na rovinu, pokud k tomu budete přistupovat tímto způsobem, může se stát, že dopadnete také takto (pozor, otevře se dokument pdf)

Nebudu Vás tady strašit výsledky, částkami ani ničím podobným. Ale rozhodně Vám můžu sdělit, že vyřešit problém jedním školením, značkami, řádným obalem a přepravními doklady vyjde rozhodně levněji. Hlavně v případě, že problém budete řešit předtím, než Vás někdo bude kontrolovat.

Pojďme se přesunout dále, co tedy neplatí v případě přepravy v podlimitním množství?

V případě přepravy v podlimitním množství se nám ve výsledku nemění nic moc v ohledu k požadavkům všech nebezpečných věcí směrem k jejich odesílání nebo balení. Nejvíce se v tomto ohledu mění pro dopravce, který díky této výjimce nemusí plnit většinu ustanovení směrem k povinné výbavě (nutno s sebou mít pouze hasící přístroj a specifickou povinnou výbavu – v případě nutnosti například svítilnu do výbušného prostředí), školení pro řidiče (postačuje pouze školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, není nutno absolvovat plné školení řidičů) nebo označování dopravní jednotky (není nutno dopravní jednotku značit oranžovými tabulkami nebo bezpečnostními tabulkami, ale nutno označovat podle specifických ustanovení, například podle CV36, když se tak rádi bavíme o plynech). A není nutno dodržet požadavky průjezdu tunelem (můžete jet skoro kudy chcete – Pozor na značku B19, která neplatí jen pro cisterny, ale pro všechny věci, které ohrožují životní prostředí nebo by mohly způsobit znečištění vodních zdrojů). Nakonec, přepravní doklady jsou povinné! A hlavně řádně sepsaný povinný zápis!

Zajímavé jsou 2 požadavky, které vyvstávají ze zákona o silniční dopravě, který nám přikazuje, abychom v případě mimořádné události provedli opatření, která jsou uvedená v písemných pokynech. Což je jako požadavek v tomto případě vlastně celkem zábavné, protože pokud je s sebou nebudu mít, tak je nemůžu plnit. Povinnost je mít v dopravní jednotce je ale samo o sobě malý legální stretch, takže postupujte podle vlastního uvážení…

Druhý požadavek, je spíše absence tohoto požadavku. Ta vzniká směrem k nutnosti ustanovovat poradce ADR. V případě, že jakkoliv manipulujete (/převážíte/odesíláte/přijímáte atd.) pouze s podlimitním, vyňatým nebo omezeným množstvím, tak není třeba ustanovovat poradce. Což je zase dost zajímavé, protože splnit ostatní ustanovení musíte. Ale pak je otázka, jak je zjistit do důsledku a zajistit jejich splnění? Zde zmíním, že není nutno příliš nadávat, na Slovensku musí ustanovit poradce každý, kdo přepravuje v režimu Dohody ADR.

A kdy jsme tedy v podlimitním množství?

Když jsem na začátku článku psal, že dnes nebudeme citovat z Dohody ADR, tak jsem se trochu mýlil. Nezmíněním této tabulky bychom si zbytečně komplikovali život. A ve výsledku je v ní vše potřebné vysvětleno. Takže pokud máte v dopravní jednotce hodnoty, které jsou napsané vpravo, tak jste v podlimitním množství 😊 Pozor! Množství v jednotlivých kategoriích se mezi sebou sčítá!! takže v případě přepravy 300 kg nebezpečných věcí v přepravní kategorii 3 a 300 Kg přepravní kategorie 2 jsem již v plné přepravě podle Dohody ADR (tzv. nadlimitu).

Málem bych zapomněl, pro látky se ještě liší jednotky pro výpočet. Ten je nejzajímavější pro plyny: Stlačené plyny a adsorbované plyny počítáme vnitřní hydraulický objem nádoby. Zkapalněné, hluboce zchlazené a rozpuštěné ale čistá hmotnost v kilogramech. Takže podle tohoto přepočtu je 10kg láhev acetylenu bezpečnější než 50l stlačeného vzduchu, ale přitom se jedná o láhve stejné velikosti.  ¯\_(ツ)_/¯

As simple as that.

Pro dnešek už paradoxů a šíleností asi stačilo. Děkujeme za přečtení a doufáme, že si přečtete ještě nějaký náš článek… Nebo napíšete s dotazem… Nebo se zájmem o pomoc či radu. 🙂

A příště? Vysvětlíme si jak to je s přepravou tlakových lahví a ADR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *