Přeprava tlakových lahví a ADR

Posted on 4 CommentsPosted in Uncategorized

V minulém článku jsem slíbil, namísto obvyklého pokračování ve směru k jednotlivým vynětím z Dohody ADR, zaměřit se na přepravu tlakových lahví v kusech jednotlivými zákazníky pomocí vlastních zdrojů. Tento požadavek vyvstal z nedávno zodpovídaného dotazu na toto téma a považuji za vhodné tuto problematiku rozvést. Článek rozdělíme do několika částí, neboť samotná přeprava se pohybuje na hraně Dohody a […]

Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

Posted on 2 CommentsPosted in Uncategorized

Konečně jste se dočkali! Vítejte opět u pravidelného článku, tentokrát v pondělí. Bohužel jsem neměl všechny podklady s sebou. V dnešním článku se budeme zabývat pouze jediným, nejpoužívanějším a nejsložitějším částečným vynětím z rozsahu platnosti Dohody ADR. Už jste si již určitě zvykli, že v článcích, které se vztahují k vynětím, jsme stanovili, že nebudeme citovat Dohodu ADR, neboť by to […]

Vynětí z platnosti Dohody ADR pro přepravu plynů, kapalných pohonných látek, prázdných obalů a omezená a vyňatá množství

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vítejte u dalšího článku ze série všeobecných rad k přepravě ADR. Tento konkrétní článek je zároveň součástí série o nebezpečných věcech, které jsou vyňaty z působení Dohody ADR z nějakého konkrétního důvodu. V minulém článku jsme si popsali vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy, dnes se podíváme celkem na čtyři další, které jsou napsány v názvu článku. Jako minule předesílám, […]

Vynětí z platnosti Dohody ADR vztahující se k druhu přepravy

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Dnes si povykládáme, tak jak bylo slíbeno minule, o všeobecném vynětí z rozsahu platnosti Dohody ADR neboli způsoby, jak je možné vyjmout přepravu z podmínek Dohody ADR. Zde, na začátku tohoto článku, je však nutno velkým písmem zdůraznit, že každý, kdo by mohl číst tento článek, má trošku jiné podmínky, a tudíž se na něj tato vynětí […]

Co dělá bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V předchozích článcích jsme si pověděli, co to je přeprava podle Dohody ADR, a také to, kdo všechno musí osobu bezpečnostního poradce ustanovit. Ale co vlastně takový bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou neboli DGSA (z anglického Dangerous Goods Safety Advisor) AKA bezpečnostní poradce ADR dělá? A kdo to vlastně je ten týpek, který […]

Kdo a kdy potřebuje ustanovit odborně způsobilou osobu v přepravě nebezpečných věcí?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V dnešním článku se budeme zabývat problematikou ustanovování DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor), neboli odborně způsobilé osoby pro přepravu nebezpečných věcí. Na tuto problematiku budeme nahlížet z pohledu dvou předpisů: jedním je samotná Dohoda ADR jako součást českého právního řádu, a tím druhým je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen […]

Co to je přeprava podle Dohody ADR?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Je vždy dobré každou sérii o nějaké nové problematice začít tím… No vlastně začátkem. Cílem tohoto článku tak je představit, co to je Dohoda ADR a čím se řídí její přeprava. Tedy to, co se pod tímto pojmem schovává, co to znamená pro všechny účastníky systému přepravy a jaké to pro ně má důsledky. Pro […]

Chemické složení čištění – #4 Sekvestrace a precipitace

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vítejte u další části naší minisérie o názvosloví týkajícího se čistících prostředků. Dnes se budeme zabývat otázkou tzv. builderů, sekvestranty a precipitanty. Jak už jsme se dozvěděli v předchozích článcích, čistící prostředky se skládají ze surfaktantů a chelátových činidel. Surfaktanty odstraňují nečistoty a chelátová činidla jim pomáhají tím, že změkčují vodu. Nicméně ne vždy je […]