K čemu by malé firmě byl poradce ADR?

Posted on Posted in Uncategorized

V minulém článku jsme si popovídali o tom, jak vypadá a co dělá poradce ADR. Tento týden bylo na pořadu dne krátké povídání o vynětí z platnosti předpisu ADR a o výjimkách, se kterými se při práci s Dohodou ADR můžeme setkat. Jak se to ale čas od času stává, v průběhu týdne mi přišlo na mysl téma, které by mohlo být zajímavější směrem k článku z minulého týdne.

Pro dnešek tedy odložíme knížky, neboť budeme posuzovat problematiku ze zkušenosti a pokusíme si dnes odpovědět na otázky jako: Je z pohledu malé firmy rentabilní pořizovat si ADR poradce? Co v ní bude dělat?

Tak… Pojďme se na to bez dalšího otálení podívat.

Je z pohledu malé firmy rentabilní pořizovat si ADR poradce?

Interně? V 99 % případů jednoznačně ne. V malé společnosti se toho neděje dost na to, aby si mohla dovolit investovat do osoby, která bude tuto povinnost plnit na hlavní pracovní poměr. Samozřejmě vždy je možno zkombinovat pracovní činnost s nějakou další povinností směrem k BOZP, PO, správě majetku a mnoha dalším možnostem, ale nakonec budete narážet na problém, že se to nevyplatí buď směrem k investici do vzdělávání tohoto člověka, nebo směrem k objemu práce, který by v takové společnosti musel provádět.

Pokud se však v této situaci nacházíte, tak nezoufejte… ADR se dá stejně jako BOZP nebo PO řešit pomocí externě ustanovené odborně způsobilé osoby. Takže nebuďte nešťastní, mohlo být i hůř. Nakonec, když zavoláte třeba na +420 737 259 335, tak se i pochlubte tím, že jste tento článek četli a třeba ještě pošetříte nějakou tu kačku. *wink wink* #sorrynotsorry

Pojďme se ale od „filthy“ reklamy přesunout k těm důležitějším otázkám. Pojďme si říct, co tedy vlastně takový poradce ADR bude ve společnosti dělat?

Nejdříve bych měl však ještě uvést pár disclaimerů – upozornění. Způsob ustanovování v rámci měsíčního paušálu je podle mého názoru nejčistším řešením v případě, že se snažíte splnit požadavek zákona, protože se člověk nemusí dohadovat s nikým o tom, jestli mu někdo tuto službu zajišťuje v rámci jiných služeb (například ve formě školení nebo klasifikace) a zároveň je to nejlepší způsob, jak rozložit celkovou platbu a činností do průběhu celého roku. Taky by možná mohla být sranda si vlastně uvědomit, že měsíční poplatek reflektuje zhruba to, kolik času se očekává, že bude tomu nebo onomu nutno věnovat, takže někdy není zcela nejlepším řešením absolutně tlačit na cenu, neboť by se to v konečném důsledku nemuselo vyplatit. Také je nutno podotknout, že situace v každé společnosti je jiná, sám si v hlavě pro následující řádky představuji fiktivní společnost, která třeba vůbec nemusí odpovídat Vaší situaci. Tak na to prosím myslete.

Teď když už jsme tohle všechno vyřešili. Co tedy bude ten poradce dělat?

V prvé řadě se seznámí s celou společností. Zjistí, co za nebezpečné věci se zde nachází, jak jsou dodávány, jak jsou manipulovány, jak skladovány, v jakém množství, obalech, jak vypadají dokumenty, postupy, jak je na tom bezpečnost práce a mnoho dalšího, co mě teď nenapadá. Prostě a jednoduše prověří stávající stav společnosti a její soulad se zákonem. Na ten si většinou zpracuje nějakou kratší zprávu, kterou Vám někdy i poskytne v rámci tzv. úvodního auditu.

No a potom… Potom už záleží, na co přišel. Třeba ve společnosti funguje systém přeprodeje již označených, zabalených a nachystaných nebezpečných věcí, a tak je třeba pouze ověřit jejich správnost, správně přistoupit k samotné přepravě (takže si vysvětlit způsob přepravy, zajištění, nakládku s vykládkou, školení, dokumentaci, specifická ustanovení, co vlastně má být v autě, co na autě, co v hlavě, někdy i co na hlavě) Pak si dovolím často poradit i se způsobem skladování, neboť v té často také nacházím spoustu chyb – i když to de facto není povinností poradce ADR, ale „poradce BOZP“. Velmi často se potom zároveň řeší problematika odebírajících zákazníků a cizích přepravců, neboť v tu chvíli musím požadavky ADR dodržovat také. Ať už jako odesílatel nebo jako přepravce. Jednou za rok je nutno vypracovat výroční zprávu, která shrnuje objem činností a nebezpečných věcí, které ve společnosti jsou a kterou společnost musí mít podle Dohody ADR vypracovanou. A nakonec samozřejmě člověk má v ruce telefon a sedí u počítače, aby mohl jakékoliv dotazy směrem k problematice zodpovědět a dovysvětlit. A když je úplně nejhůř, tak někam zajet a pořešit třeba to, že kontrola byla až příliš horlivá.

Ve výsledku, i kdybych měl takového člověka platit za to, že vím, že mám všechno v pořádku, tak to udělám. Hlavně v případě, kdybych věděl, že mi cenově vychází vstříc…

Nedávno jsem se totiž takto setkal s problémem přepravy podlimitního množství nafty v IBC v dodávce, na kterou přece nic není potřeba – což mi bylo dokonce nestoudně oznámeno některými OZO v prevenci rizik AKA poradci BOZP. Rád bych zdůraznil, že v takovém případě se pokuty pohybují v několikanásobcích toho, co by tato malá společnost zaplatila za ustanovení poradce ADR za rok. V tomto konkrétním případě to bylo v hodnotě skoro deseti let. A teď si vyhodnoťte vy, navštíví Vás jednou za 10 let nějaká kontrola v provozovně nebo na cestě? You decide.

Jo a kdybyste měli pocit, že se opakuju, tak je to v pohodě. Jsem sklerotik a taky si někdy připadám jako kolovrátek… Příští týden slibuju to vynětí z platnosti. Fakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *