Vynětí z platnosti Dohody ADR pro přepravu plynů, kapalných pohonných látek, prázdných obalů a omezená a vyňatá množství

Posted on Posted in Uncategorized

Vítejte u dalšího článku ze série všeobecných rad k přepravě ADR. Tento konkrétní článek je zároveň součástí série o nebezpečných věcech, které jsou vyňaty z působení Dohody ADR z nějakého konkrétního důvodu. V minulém článku jsme si popsali vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy, dnes se podíváme celkem na čtyři další, které jsou napsány v názvu článku.

Jako minule předesílám, že citace z Dohody si pro tentokrát odpustím. Články jsou opět velmi rozsáhlé a nemá smysl zabředávat do konkrétních právních obratů. Pokud k výkladu budete mít dotazy, využijte kontaktního e-mailu a já Vám všechny otázky velmi rád zodpovím nebo si články můžete dohledat k dalšímu prozkoumání.

Tak bez dalšího zdržování… Pojďme se do toho ponořit:

Vynětí z platnosti pro přepravu plynů

Pro toto vynětí rovnou do začátku řeknu, že se jen tak nedá vyjmout jakákoliv přeprava plných tlakových lahví. Takže pokud si převážíte láhve pro svařování, tak nemusíte číst a odkažte se směrem k prvnímu článku – v případě jízdy za účelem výkonu pracovní činnosti (třeba jízda na stavbu za účelem svařování na místě) – nebo na nejbližšího školitele, který Vás proškolí pro přepravu (třeba v případě vlastního zásobování, které vyjmout nelze). Třeba k nám 😊 Třeba i v případě, že byste ty láhve potřebovali, to umíme taky. #SorryNotSorry

A teď tedy, k čemu to vynětí slouží? Vlastně pro vynětí pro případ pohonných plynů v nádržích pevně připojených k pohonnému nebo třeba chladícímu systému vozidla. Je zde omezení na maximální množství plynu v nádržích, ale tomu by měl rozumět přímo výrobce automobilu nebo ten, který Vaše vozidlo upravuje pro použití pohonných plynů.

Zároveň slouží pro přepravu málo nebezpečných (inertních a oxidujících plynů) s podmínkou, že daná nádoba nebo cisterna nesmí mít větší tlak než 2 bary! (znovu zdůrazňuji 2!! Ne 200!) Takže prakticky některé prázdné obaly (pro prázdné obaly mrkněte níže) nebo cisterny (pro ty se nikam dál mrkat nemusíte).

Vyňaté z platnosti jsou také hasící přístroje nebo náhradní díly (třeba nahuštěné pneumatiky) nebo třeba sportovní vybavení jako míče a podobně. Pozor stlačený vzduch v tlakové láhvi je předmětem přepravy ADR!! Rovněž jsou předmětem přepravy například aerosolové rozprašovače!

Někdy je ale fajn si ten přepravní doklad napsat a do něj uvést, že třeba daná věc skutečně nespadá do ADR, aby Vás nikdo za tohle popotahovat nemohl.

Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek

Jak název a předchozí věty napovídají, Dohoda ADR se nevztahuje na obsah palivových nádrží, které jsou pevně spojeny s pohonným systémem vozidla. Jediná podmínka je, že celkově nesmí tato hodnota přesáhnout 1500 litrů (nebo složitý výpočet pro kombinaci plynných a kapalných pohonných hmot, kterým Vás taky nebudu obtěžovat).

Rovněž existuje výjimka pro nádrže pevně připojené k přípojnému vozidlu do maximální hodnoty 500 litrů. (Pozor na součet 1500 litrů). Toto je výjimka pro nádrže, které vypadají zhruba takto:

Nakonec to nejdůležitější. Podle ADR můžete mít pro rezervu maximálně 60 litrů pohonných látek na dopravní jednotku. Avšak pozor, toto se vztahuje pouze na vynětí z pravidel ADR, to znamená, že není potřeba mít přepravní doklad ADR, školení nebo označené nádoby. Specifické podmínky jiných států v ohledu k pohybu zboží v EU a daním (spotřební daň, DPH) stále musíte splnit. Takže například do Itálie můžete vézt maximálně 10 litrů v kanystrech. V případě nedodržení by po Vás jinak chtěli zaplatit pokutu a doplatit spotřební daň v případě překročení tohoto limitu.

Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení pro nebezpečné věci balené v omezených nebo vyňatých množstvích

Toto vynětí Vám umožňuje, při dodržení specifických požadavků balení nebezpečných věcí v omezeném množství nebo ve vyňatém množství, částečně vyjmout přepravu z působení Dohody ADR. Tato sekce je však na delší povídání, a tak si ji necháme na samostatný článek, ale ve zkratce, pokud máte zboží baleno v souladu s omezeným nebo vyňatým množstvím, je možno nedodržovat většinu požadavků Dohody jako například povinnou výbavu, školení nebo povinnou formu dokladů. Jiná ustanovení je však nutno dodržet. Ty budou popsána v některém z příštích článků. Pokud si s tím však už teď nevíte rady, tak se nám ozvěte a my Vám rádi pomůžeme.

Vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly

Poslední vynětí z platnosti, kterým se dnes budeme zabývat, je vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné kusové obaly jakýchkoliv rozměrů, které obsahovaly plyny, kapalné hořlavé látky, tuhé hořlavé látky, oxidující látky, toxické látky, žíravé látky nebo látky, které spadají do třídy 9 (jiné nebezpečí – například látky ohrožující životní prostředí). To všechno za předpokladu, že byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoliv nebezpečí, které by z takové přepravy mohla vyplývat. Tedy, že bylo eliminováno nebezpečí těchto tříd… Že jste zajistili, že to nemůže třeba blafnout. 😊

A to bude pro dnešek všechno. Pokud máte dotazy, tak se neváhejte ozvat. Příští týden si vysvětlíme tu nejdůležitější a nejčastější výjimku pro přepravu tzv. podlimitního množství. Tato výjimka je však již specifická, neboť v tomto případě již není přeprava z ustanovení Dohody ADR vyjmuta zcela. Je tedy potřeba dodržovat některá ustanovení ADR. Mimochodem je to také věc, při které nejčastěji menší dopravci a živnostníci nejvíce chybují a dostávají za ně pokuty. A ne malé… O tom však již příště.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *