Problematika CLP a REACH

Tvorba bezpečnostních listů

  • Vytvoříme nebo zkontrolujeme etikety Vašich produktů podle požadavků evropské a české legislativy.
  • Klasifikujeme směsi podle Vámi zaslaných údajů.
  • Zpracujeme bezpečnostní list z Vaší receptury.
  • Na základě poskytnutých údajů (cizojazyčné bezpečnostní listy, zpráva o chemické bezpečnosti atp.) vytvoříme správný bezpečnostní list – Hravě si poradíme s polštinou, italštinou a angličtinou, ale nebojíme se ani jazyků z jiných zemí.
  • Máme bohaté zkušenosti s dovozem chemických látek z Asie, látku Vám pomůžeme uvést na trh tak, aby splňovala požadavky legislativy.
  • Přeložíme Vám bezpečnostní listy do cizích jazyků.

REACH a CLP

  • Poradíme Vám s komplikovanou evropskou legislativou jako nařízení REACH, CLP, biocidní přípravky, fluorované skleníkové plyny.
  • Oznámení nebezpečných látek a biocidních přípravků podle poskytnuté dokumentace MZV ČR.
  • Rady s uváděním biocidních přípravků na trh.

Naše ceny jsou individuální, ale vždy přizpůsobeny požadavkům a potřebám Vašeho podniku. Orientačně Vás jeden bezpečnostní list nebude stát více než 2 000 Kč bez DPH.

Výhody jsou zřejmé, nebudete přece platit za něco, co nevyužíváte.

Kontakt: +420 737 259 335 nebo poradce@saqia.cz