Poradenství ADR, BOZP a PO

Poradenství ADR, BOZP a PO

Získejte individualizované služby certifikovaného odborně způsobilého bezpečnostního poradce ADR (§ 17 vyhlášky č. 478/2000 Sb.), BOZP (§ 10 zákona č. 309/2006 Sb.) a PO (§ 11 zákona č. 133/1985 Sb.) Poradce pomáhá společnostem řešit problémy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a přepravě nebezpečných věcí jednorázově i smluvně.

Zvládáme všechny oblasti bezpečnosti, požární ochrany a přepravy nebezpečných věcí. Soustředíme se na oblast chemických látek a plynů a problematiku CLP, REACH a jejich vztahu k Dohodě ADR.

Například tohle u Vás uděláme:

  • Úvodní audit a seznámení s potřebami Vaší společnosti (zdarma)
  • Pravidelnou kontrolu ať už podle požadavků zákona o požární ochraně, zákoníku práce nebo zákona o silniční dopravě
  • Odbornou přípravu Vašich zaměstnanců včetně potřebné dokumentace jako osnov školení nebo i samotného školení - Školit umíme offline i online - více zde
  • Vypracování dokumentace jako různé zákonem požadované směrnice BOZP, začleňování činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí nebo výroční zprávy ADR
  • Zajištění splnění evidenční povinnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • Specifické požadavky jako propojení Dohody ADR a IMDG Code
  • Řešení správních řízení za Vás nebo přítomnost u kontrol příslušných orgánů - více zde.

 

S námi už nikdy nebudete mít s bezpečností starosti. Tam kde si nevíte rady Vy, pomůžeme My!

 

Naše cena je přizpůsobená Vašim potřebám a závisí na množství vykonané práce pro Vás, nikoliv na velikosti Vaší společnosti. Avšak rozmezí pro představu naleznete i níže v propagačním materiálu. Nejlepší je však si nechat spočítat vlastní nabídku. Vás to nebude nic stát, úvodní audit uděláme zdarma.

Pro konkrétní služby, informace a dotazy:
Kontakt: +420 737 259 335 nebo poradce@saqia.cz
Nebo koukněte do sekce články, třeba Vám aspoň takhle pomůžeme ušetřit nějakou tu kačku.
A jak může vypadat naše spolupráce? Koukněte třeba na náš propagační materiál pro Dohodu ADR.