Pokuta ADR

Posted on Posted in Uncategorized

Dnes se v krátkosti budeme věnovat pro změnu problémům, které nám mohlo způsobit nedodržení předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Zásadní otázkou tedy je: Co dělat, když Vás, Vaše vozidlo nebo vozidlo partnerského dopravce zastavil kontrolní orgán a s Vámi bylo zahájeno správní řízení, které vypadá podobně, jako to níže uvedené?

Nebojte se, odpovědí na tuto otázku není, že „už v podstatě nic dělat nejde“. To bychom ten dnešní článek měli poměrně krátký. Určitě se však připravte na fakt, že v drtivé většině případů se postihu zcela nevyhnete. V nejhorším případě půjde škody minimalizovat do budoucna (tím, že se vyhnete dalšímu postihu v budoucnu – pokud jste na systém navázáni pravidelně) a v nejlepším případě dojde k zohlednění pozitivní reakce Vaší společnosti na pokutu a znatelnému snížení finančního postihu – což je mnohem pravděpodobnější výsledek. (V úplně nejlepším případě samozřejmě dojde k přenesení odpovědnosti jiným směrem a vyvinění Vaší společnosti, ale něco takového se neděje často a nelze to slíbit).

Řešení případů lze jen velmi obtížně přiblížit, neboť náš přístup je vždy přizpůsobený konkrétním podmínkám. Každé řízení je totiž jiné. Probíhat to ale bude takto:

 1. Důkladné seznámení s případem (S dokumentací i na místě)
 2. Analýza a seznámení klienta s možnými kroky
 3. Poskytnutí všech legislativních informací k dosažení společně vytyčeného cíle
 4. Asistované převedení teorie do praxe
 5. Zastoupení klienta přímo při jednání s příslušným orgánem
 6. Uzavření případu
 7. Zavedení preventivních opatření směrem k přepravě nebezpečných věcí.
 8. Dlouhodobé řešení systému ADR pro postiženou společnost (v případě, že je vyžadováno legislativou a klientem)

A co by Vám takové řešení mohlo přinést? Primárně problém bude řešit někdo, kdo s ním má zkušenosti. To Vám ušetří

 • Čas (nemusíte se nic učit)
 • Technické chyby (nepřitížíte si  doznáním k dalším chybám)
 • Bezúčelná opatření (která ničemu neprospějí, ale stojí peníze)
 • A ukáže, že už problematice věnujete odbornou pozornost

A potom samozřejmě to nejdůležitější:

prevenci opakování závažného problému,

jehož finanční náročnost se poměrně snadno může vyšplhat do statisícových částek. Ono totiž není těžké několikrát velmi závažně porušit ustanovení Dohody ADR při jedné přepravě, a to firma nemusí tu přepravu ani sama provádět. Mimo pár ustanovení týkajících se přímo zajištění nebezpečných věcí ve vozidle jsou za dodržení ustanovení Dohody ADR odpovědní jak dopravce, tak odesílatel a nově od 1.7.2020 i řidič.

A každý z nich musí dostat pochvalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *