Přeprava barev, ředidel a dalších látek pomocných k jejich výrobě a Dohoda ADR

Posted on Posted in Uncategorized

Inspirován pár posledními dny a kupící se prací jsem se rozhodl k dalšímu prokrastinačnímu článku, který snad pomůže s přepravou těm, kteří se věnují prodeji a eventuálně přepravě barev, laků, nitrocelulózy, ředidel a všech jiných nebezpečných věcí, jejichž kontrola by mohla nepříjemně překvapit kdejakého ostříleného veterána na cestě i v provozovně.

Jak to celé vlastně je?

Exaktní vyjádření tohoto neuvěřitelně rozsáhlého pole hořlavých a nehořlavých kapalin, spleť výjimek a omezení je poměrně těžkým oříškem. Sami určitě víte, že i klasifikace jakýchkoliv hořlavých kapalin podle požadavků nařízení CLP (1272/2008/ES) není vůbec žádná legrace, a to jsme do toho zatím nezamíchali Dohodu ADR, která další klasifikaci barev ještě více komplikuje – a to například články jako 2.2.3.1.4, který s ohledem k viskozitě mírně odchyluje standardní podmínky přepravy. Takové úvahy v nařízení CLP vůbec neřeší.

Ale, to jsou věci, kterými se Vy, vážení čtenáři, zabývat do hloubky nemusíte, neboť to není něco, kvůli čemu drtivá většina z Vás tento článek bude číst. Čím se však budete muset zabývat je klasifikace, které barvám přiřkl tvůrce bezpečnostního listu, konkrétně v oddílu 14, která Vám jasně řekne o jakou látku se z hlediska Dohody ADR jedná a jak k ní přistupovat. A můžu Vám říct, že často jako k hořlavým kapalinám, které nelze vyjmout z působení Dohody ADR na základě jejich nebezpečnosti.

Co to znamená?

Že bychom měli zbystřit v případě, že přepravujeme nebo odesíláme barvy nebo něco s nimi souvisejícího… Nejdříve nahlédnutím do bezpečnostního listu, následně obhlédnutím konkrétního kusu a pak třeba nahlédnutím do předávaných dokladů. A to hlavně proto, že případná kontrola na cestě by se nám vyplatit nemusela a nějaká mimořádná událost by nás mohla nepříjemně mrzet…

Ale pryč se strašením kontrolními orgány. I ten “blbý hasící přístroj” může vážně pomoci. Alespoň tohle by Vám řekl pán, kterému zahořel jeho krásný Chevrolet Corvette ze sedmdesátých let, který naneštěstí shořel dříve, než stihli dojet hasiči. (Tímto se veřejně omlouvám všem milovníkům rychlých aut za prznění oblasti o které moc nevím a doufám, že jsem trefil typ auta – už víte jak se často cítím já) Bohužel ani můj hasící přístroj mu moc nepomohl, neboť jsem dorazil na scénu pozdě – asi 4 minuty po vyšlehnutí prvních plamenů…

Teď si jen pro zábavu představíme, že by to nebyla Corvette, ale dodávka s hořlavými barvami a ředidlem na korbě – a že takových dodávek jezdí. Jen tak mimochodem, tohle se stalo kousek od mého bydliště uprostřed obydlené oblasti. Více detailů raději zatajím, nerad bych začal dostávat milostné dopisy od některého z fanoušků.  Také vím, co si teď říkáte: “Kdyby byly v rybníku ryby….” Jasně, ale na kdyby se tu hraje dost často. S kdyby pracuje každý člověk, který se zabývá nebezpečím a rizikem. A Váš strejda taky určitě dodnes říká, že kdyby si tenkrát tehdy tamto vzal, tak se mohl dál věnovat svojí oblíbené modelařině. A Vy byste přišli o bratrance..

But… I digress.. Pojďme zpět k věci. Barvy, laky, ředidla a vše kolem jsou nebezpečné věci, přiřazeno mají často UN číslo 1263, některé pomocné věci jako aceton (UN 1090)  nebo naše oblíbené Nitroředidlo C6000 (tímto zdravím do vedlejšího města) mají rovněž přiřazeno UN číslo, dokonce obalovou skupinu (II) a čísla bezpečnostních značek (3). To znamená, že v případě, že nejsme schopni vyjmout barvy z Dohody ADR na základě způsobu přepravy, o kterém jsme si povídali v minulých článcích (osobní spotřeba, záchrana života, vedlejší činnost – a u těch vždy doporučuji hodně s citem a vždy pouze pokud to dokážeme prokázat), tak je budeme muset přesunout k těm méně volnějším výjimkám (omezené množství, vyňaté množství, podlimitní množství – tady taky doporučuji hodně s citem. Hlavně si zjistěte obalovou skupinu a přepravní kategorii, abyste nevezli třeba 1000 litrů acetonu a pak se  nedivili). No a když nám nevyjdou ani ty volnější výjimky? Čeká nás běžný režim se všemi svými pozitivy a negativy.

Co s tím?

Máte vlastně dvě možnosti, buď to risknout (což s přibývajícím množstvím převážených a odeslaných látek velmi nepříjemně zvyšuje i všechna rizika) nebo to splnit. Ať už kvůli té mastné pokutě, která Vás může potkat, tak kvůli vzpomínce na pána s Corvettou.  A že jsem to já, tak Vám to rozhodování ulehčím. Ze srandy jsem to jednomu ze svých partnerů  v minulosti spočítal než se mnou začal spolupracovat. Nebudu lhát, rozdíl 70 000 za pokutu, prostoje, nervy, zaměstnance a další proti pár tisícům za školení, výbavu a čas věnovaný mně na nás oba udělal docela dojem. Sám jsem si totiž myslel, že ten rozdíl tak velký není. Pravda, školení je na dva roky (podlimit) nebo 5 let (běžný režim) a revize se dělat musí, takže do těch jednorázových nákladů je potřeba započítat i další položky, ale pořád se do toho hravě vlezeme. Pak je tu samozřejmě fakt, že Vás přece chytit nikdy nemůžou a že zrovna Vám se nic nestane, že jo… Ale to si ten pán s Corvettou určitě říkal taky…

Za odměnu, že jste dočetli až sem Vám ve zkratce sepíši nejdůležitější body pro přepravu. Takže jestli jste celý článek přeskočili, tak se inspiruji Liamem Neesonem a ve svých 60 letech půjdu skákat přes plot… Na 14 střihů. Jestli nevíte o čem mluvím, pusťte si Taken 3… Vlastně… Nechci Vám radit, ale raději si spolu domluvme schůzku a vymyslíme nějakou zajímavou systematizaci bezpečnosti ADR, BOZP a PO, ne? Ušetříte nějaký peníz, čas, protože Vás nebudou otravovat 3 lidi, ale jenom já a hlavně to nejdůležitější: Neuvidíte Taken 3.

Barvy v podlimitním režimu – Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí nebo řidičů, přepravní doklad, výbava hašišákem 2kg, zajištění proti pohybu, dodržení podmínek manipulace, zvláštních ustanovení atp. a samozřejmě splnění všech povinností odesílatelem (tady narazíte asi nejvíce). Jo a málem bych zapomněl, moc u toho nekuřte. Auto se neznačí, kusy však ano a řádně. Dokladový zápis: UN 1263 Barva III 3 (E)… Ale taky UN 1263 Barva II 3 (D/E) nebo UN 1263 Barva I 3 (D/E) nebo UN 1263 Barva III 3 (E) ohrožující životní prostředí nebo UN 1263 Odpad Barva III 3 (E) ohrožující životní prostředí. Těch kombinací je dost a vybrat tu správnou taky vyžaduje její porozumění.  Proto… O tom… Píšu….

Barvy v běžném režimu – Školení řidičů, označení auta, označení kusů, milion a jeden kusů povinného vybavení (o tom možná jindy), písemné pokyny, přepravní doklady, (h)různé kombinace hasících přístrojů a mnoho dalšího. Kvůli tomu tady ale nejste… Pokud ano, tak mi prosím zavolejte a já Vám to s radostí nadiktuji.

A nakonec, jestli to odesíláte a nevíte co s tím, tak je stejně dost vysoká pravděpodobnost, že se spolu budeme muset spojit, neboť jsem ještě nenarazil na prodejce nebo výrobce, ale i příjemce (POZOR POZOR), kterému by se z Dohody ADR, a hlavně požadavku zákona o silniční přepravě na ustanovení poradce (z výše uvedeného snad očividné proč), podařilo vystoupit. Což ostatně platí i pro přepravu v běžném režimu.

PS: Vynětím z Dohody ADR nebezpečnost té látky nezmizí… Pouze zmizí Vaše povinnost splnit požadavky jednoho předpisu… Někdy je ale výhodné do vlastní bezpečnosti investovat. To Vám potvrdí všichni, komu nějaký OOPP nebo PHP zachránil kus majetku nebo končetiny. Já jenom kdybyste si to třeba náhodou vezli domů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *