Přeprava nebezpečných odpadů od 2.8.2020 z pohledu Dohody ADR

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Dvě velké novinky v jednom měsíci? To byla Dohoda ADR zařazena pod legislativu bezpečnosti práce?! Máme pro Vás další informaci, která se týká speciálně výjimky pro přepravu některých nebezpečných odpadů podle kapitoly 1.5.1. Dohody ADR. 1.8.2020 totiž vyprší mnohostranná dohoda M287 – Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci, která umožňovala pro odpady UN čísel uvedených […]

Změny v zákoně o silniční přepravě z pohledu přepravy nebezpečných věcí

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Od 1.7.2020 platí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě. Tato novela obsahuje významné změny i ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí. Přestože si myslím, že změny ve vztahu silničního zákona a nebezpečných věcí byly nutné, jsem přesvědčen o tom, že v tomto případě bylo opomenuto několik jiných klíčových vztahů zakotvených v Dohodě ADR. Namísto toho ale […]

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí online

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Je to tady, vážení partneři, stávající nebo potenciální! Spustili jsme školení personálu tak, aby Vás naše školení zatížilo co nejméně. Školit umíme nově nejenom na místě, ale hlavně prostřednictvím telekonference. To znamená: Už žádné ježdění na učebnu v přesně stanovený čas. Žádné těžké organizování dopravy ze tří provozoven. Je to rychlé a snadné. Stačí 3 […]

Pokuta ADR

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Dnes se v krátkosti budeme věnovat pro změnu problémům, které nám mohlo způsobit nedodržení předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Zásadní otázkou tedy je: Co dělat, když Vás, Vaše vozidlo nebo vozidlo partnerského dopravce zastavil kontrolní orgán a s Vámi bylo zahájeno správní řízení, které vypadá podobně, jako to níže uvedené? Nebojte se, odpovědí na tuto otázku není, […]

Přeprava barev, ředidel a dalších látek pomocných k jejich výrobě a Dohoda ADR

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Inspirován pár posledními dny a kupící se prací jsem se rozhodl k dalšímu prokrastinačnímu článku, který snad pomůže s přepravou těm, kteří se věnují prodeji a eventuálně přepravě barev, laků, nitrocelulózy, ředidel a všech jiných nebezpečných věcí, jejichž kontrola by mohla nepříjemně překvapit kdejakého ostříleného veterána na cestě i v provozovně. Jak to celé vlastně […]

Podlimitní versus omezené množství

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vzhledem k tomu, že se často setkávám se záměnami pojmů omezené a podlimitní množství, si dnes krátce představíme tyto dva způsoby přepravy a jejich rozdíly. Řekneme si kdy se používá jeden a druhý a pokusíme se vyjasnit tento věčný problém, který v angličtině vzniká ještě častěji než u nás… Proč? Tak si schválně teď udělejte […]

Jak porazit Covid-19 prostřednictvím chemie a nezruinovat se při tom?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V tomto dnešním článku se zaměříme na to, jak se ochránit před novým virem Covid-19(SARS-CoV-2) jinak než osobními ochrannými pracovními prostředky. Nejdříve tedy uvedeme několik organizačních opatření, kterých jsem v průběhu hledání internetem či praxe potkal velmi málo, a zároveň způsoby, jak eliminovat potenciální riziková místa, která se mohou kolem nás vyskytovat. Samozřejmě, v dnešní […]

Přeprava tlakových lahví a ADR

Posted on 4 CommentsPosted in Uncategorized

V minulém článku jsem slíbil, namísto obvyklého pokračování ve směru k jednotlivým vynětím z Dohody ADR, zaměřit se na přepravu tlakových lahví v kusech jednotlivými zákazníky pomocí vlastních zdrojů. Tento požadavek vyvstal z nedávno zodpovídaného dotazu na toto téma a považuji za vhodné tuto problematiku rozvést. Článek rozdělíme do několika částí, neboť samotná přeprava se pohybuje na hraně Dohody a […]

Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

Posted on 2 CommentsPosted in Uncategorized

Konečně jste se dočkali! Vítejte opět u pravidelného článku, tentokrát v pondělí. Bohužel jsem neměl všechny podklady s sebou. V dnešním článku se budeme zabývat pouze jediným, nejpoužívanějším a nejsložitějším částečným vynětím z rozsahu platnosti Dohody ADR. Už jste si již určitě zvykli, že v článcích, které se vztahují k vynětím, jsme stanovili, že nebudeme citovat Dohodu ADR, neboť by to […]