Otevírací doba v průběhu vánočních svátku

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za Vaši přízeň v průběhu roku 2022. Moc si vážíme všech nových i stávajících spoluprací a toho, že se na nás obracíte se všemi nejrůznějšími dotazy, připomínkami, zakázkami a požadavky.  Nepřestávejte ani v roce 2023, neboť to nejlépe ukazuje čím se lišíme. Rádi bychom Vám popřáli krásné nadcházející svátky plné klidu […]

Mnohostranná dohoda o přepravě nebezpečných odpadů M329

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vážení čtenáři, Jak jsem Vám slíbil v update pro náš článek týkající se srpnového zrušení mnohostranné dohody M287, která upravovala přepravu některých nebezpečných odpadů z pohledu Dohody ADR. A… Už neplatí. Po čtyřech měsících bez úpravy, kdy jste všichni určitě zodpovědně předělali své směrnice, informovali zákazníky a nadřízené a kompletně překopali systém přepravy nebezpečných odpadů […]

Přeprava baterií podle Dohody ADR

Posted on 4 CommentsPosted in Uncategorized

Přeprava baterií podle Dohody ADR Vážení a velevážení čtenáři, dnes se seznámíme s problematikou přepravy lithiových baterií. V článku se dozvíte odpovědi na otázky: Patří baterie do Dohody ADR? Má smysl se jimi zabývat? Pod jaká UN čísla lithiové baterie patří? Jaké jsou zvláštní ustanovení a podmínky povolení přepravy? Co splnit před přepravou? Co splnit při přepravě? […]

Správná přeprava nafty a benzínu podle Dohody ADR a zákona o spotřebních daních aneb 2000 slov o přepravě nafty

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Správná přeprava nafty a benzínu podle Dohody ADR a zákona o spotřebních daních aneb 2000 slov o přepravě nafty Vítejte u dnešního článku, který se bude zabývat konkrétní přepravou nafty s návodem co splnit z hlediska Dohody ADR a samozřejmě, protože to spolu úzce souvisí, i z pohledu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, […]

Přeprava nebezpečných odpadů od 2.8.2020 z pohledu Dohody ADR

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Dvě velké novinky v jednom měsíci? To byla Dohoda ADR zařazena pod legislativu bezpečnosti práce?! Máme pro Vás další informaci, která se týká speciálně výjimky pro přepravu některých nebezpečných odpadů podle kapitoly 1.5.1. Dohody ADR. 1.8.2020 totiž vyprší mnohostranná dohoda M287 – Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci, která umožňovala pro odpady UN čísel uvedených […]

Změny v zákoně o silniční přepravě z pohledu přepravy nebezpečných věcí

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Od 1.7.2020 platí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě. Tato novela obsahuje významné změny i ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí. Přestože si myslím, že změny ve vztahu silničního zákona a nebezpečných věcí byly nutné, jsem přesvědčen o tom, že v tomto případě bylo opomenuto několik jiných klíčových vztahů zakotvených v Dohodě ADR. Namísto toho ale […]

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí online

Posted on 4 CommentsPosted in Uncategorized

Je to tady, vážení partneři, stávající nebo potenciální! Spustili jsme školení personálu tak, aby Vás naše školení zatížilo co nejméně. Školit umíme nově nejenom na místě, ale hlavně prostřednictvím telekonference. To znamená: Už žádné ježdění na učebnu v přesně stanovený čas. Žádné těžké organizování dopravy ze tří provozoven. Je to rychlé a snadné. Stačí 3 […]

Pokuta ADR

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Dnes se v krátkosti budeme věnovat pro změnu problémům, které nám mohlo způsobit nedodržení předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Zásadní otázkou tedy je: Co dělat, když Vás, Vaše vozidlo nebo vozidlo partnerského dopravce zastavil kontrolní orgán a s Vámi bylo zahájeno správní řízení, které vypadá podobně, jako to níže uvedené? Nebojte se, odpovědí na tuto otázku není, […]

Přeprava barev, ředidel a dalších látek pomocných k jejich výrobě a Dohoda ADR

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Inspirován pár posledními dny a kupící se prací jsem se rozhodl k dalšímu prokrastinačnímu článku, který snad pomůže s přepravou těm, kteří se věnují prodeji a eventuálně přepravě barev, laků, nitrocelulózy, ředidel a všech jiných nebezpečných věcí, jejichž kontrola by mohla nepříjemně překvapit kdejakého ostříleného veterána na cestě i v provozovně. Jak to celé vlastně […]