Přeprava nebezpečných odpadů od 2.8.2020 z pohledu Dohody ADR

Posted on Posted in Uncategorized

Dvě velké novinky v jednom měsíci? To byla Dohoda ADR zařazena pod legislativu bezpečnosti práce?!

Máme pro Vás další informaci, která se týká speciálně výjimky pro přepravu některých nebezpečných odpadů podle kapitoly 1.5.1. Dohody ADR. 1.8.2020 totiž vyprší mnohostranná dohoda M287 – Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci, která umožňovala pro odpady UN čísel uvedených v příloze postupovat podle volnějších ustanovení. Ty se týkaly primárně největších boláků pro odesílatele nebezpečných odpadů (tedy jejich producentů) jako ustanovení o balení, značení, některé záznamy v přepravních dokladech. V dnešním článku si tak shrneme co přesně končí platností mnohostranné dohody a následně si velmi krátce povíme, jak postupovat nadále.

S koncem platnosti patří zejména:

 • Konec zjednodušené klasifikace – Nepůjde zjednodušeně přiřazovat položky s více nebezpečnými vlastnostmi například.
 • Obaly musí plnit ustanovení Dohody ADR v ohledu ke konstrukci a zkouškám. Již nesmí mít propadlou periodickou zkoušku ani promáčkliny, ohyby nebo být jakkoliv poškozené. – Ano, je to skutečně tak, až na některé výjimky přímo udělené zvláštními ustanoveními je nutno zcela dodržet Dohodu ADR.
 • Bezpečnostní značky budou muset být opět umístěny vždy na tentýž povrch kusu, nebudou se smět překrývat a být jedna vedle druhé.
 • Až na několik výjimek značky připevnit provázkem nebo jiným vhodným prostředkem nepůjde. Zároveň budou opět povinné značky pro látky ohrožující životní prostředí.
 • Abych nezapomněl mění se i přepravní doklad.
  • Množství nebezpečných věcí již nemůže být jen odhadnuto
  • Dodatečný zápis „nebezpečný pro životní prostředí“ musí být opětovně v dokladu uveden pro každé UN číslo, kde je relevantní.
  • Nemusí být uveden zápis „Přeprava schválená podle podmínek 1.5.1 ADR (M287) Tady je asi jasné proč.

Zde si nenápadně přilepím ještě jednu poznámku: Čistě přepravní doklad z evidenčního systému bez požadovaných údajů Dohodou ADR prostě nestačí… Viděli jsme mnohokrát a špatně se to řeší.

A tím bych uzavřel celou problematiku dohody M287…

A jak to je teď? Vlastně stejně jako se vším jiným… Postupujte zcela podle Dohody ADR. Nějaké orientační články jsou u nás na webu, Dohoda ADR je dostupná na webu UNECE nebo rozkouskovaná na stránkách MDČR.

Neřekl Vám o tom Váš poradce? My nezapomněli! 🙂

Řekl Vám o tom Váš řidič? Pochvalte ho, myslí za firmu a hlavně na firmu!

Nevíte si s tím rady nebo se Vám to nechce studovat? Zpracujeme Vám přepravní pokyn na konkrétní nebezpečné věci. Směrnici ADR na všechny nebezpečné věci nebo nás můžete rovnou ustanovit podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Vše dáme do pořádku a Vy ušetříte hodiny lámáním si hlavy nad výkladem některých ustanovení, protože my jsme si už závity potrápili za Vás.

Update 30.7.2020

Včera jsem obdržel informaci o tom, že Rakousko si rezervovalo pod evidenčním číslem M329 potenciální prodloužení mnohostranné dohody M287. V aktuálním momentu však nikdo nemá informace kdy to bude hotové, ani jak to bude vypadat, ale pokud se text dohody příliš nezmění, tak k ní Česká republika pravděpodobně přistoupí. Zatím to však není jisté. Od 2.8.2020 tedy postupujte tak, jak je popsáno výše. Situaci dále sledujeme. Jen jsme Vás chtěli informovat o tom, že se situace bude vyvíjet. Jenom nikdo neví kdy.

Update 11.11.2020

Nová dohoda M329 již byla publikována a podepsána Rakouskem a Itálií. Zatím jsem nekomparoval s dohodou M287, ale vypadají hodně podobně. Snad brzy i v ČR 🙂

Update 26.11.2020

Doba nejistoty je u konce. M329 schválena MDČR a zveřejněna na jejich stránkách. Očekávejte v následujícím týdnu komparativní výcuc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *