Přeprava baterií podle Dohody ADR

Posted on Posted in Uncategorized

Přeprava baterií podle Dohody ADR

Vážení a velevážení čtenáři, dnes se seznámíme s problematikou přepravy lithiových baterií. V článku se dozvíte odpovědi na otázky:

 • Patří baterie do Dohody ADR?
 • Má smysl se jimi zabývat?
 • Pod jaká UN čísla lithiové baterie patří?
 • Jaké jsou zvláštní ustanovení a podmínky povolení přepravy?
 • Co splnit před přepravou?
 • Co splnit při přepravě?

Nejdříve v krátkosti, patří vůbec baterie do Dohody ADR a má smysl se jimi zabývat? Odpovědí je dvojité ano. Baterie totiž v dnešní době pohání kdejaké zařízení, a proto v sobě uchovávají velké množství energie, které se může uvolnit, pokud je při přepravě baterie porušena nebo vyzkratována. To jsme mohli mnohokrát vidět u případů vzplanutí různých zařízení nebo vozidel. Smysl má jimi se zabývat především proto, že už na to Dohoda ADR myslela za nás, a tudíž všechny lithiové (ale i akumulátory s elektrolytem) spadají do působení Dohody ADR. Přestože budou například elektrolytové akumulátory častěji při přepravě spadat mimo působení Dohody ADR díky zvláštnímu ustanovení č. 598, je dobré vědět, že takový problém může vzniknout…

Než se vrhnete do čtení, rád bych Vás upozornil, že problematika přepravy baterií je sama o sobě dosti složitá, napsal jsem na ni nejeden přepravní pokyn, a některé otázky stále nepovažuji za vyřešené. Protože vím, že v dnešní době není možné pojmout komplexně několik témat najednou, je mnohem lepší komplikované věci outsourcovat, hlavně v případě složitých témat, tak se ptám: Proč si nenechat zpracovat pokyny pro přepravu baterií a nenechat se k problematice proškolit? Ušetříte si tím starosti, pročítání legal mumbo jumbo a mých článků. A nakonec hlavně peníze, protože s námi do toho investujete podstatně méně svého času. A Váš čas jsou peníze… Vaše. Neviděli jste In-time?!

Zpět ale k lithiovým akumulátorům, neboť kvůli tomu jste přece tady. Lithiové baterie naleznete v celé řadě zařízení od notebooků, telefonů a hraček přes kola nebo koloběžky až po velké zásobní baterie pro malé vodíkové generátory.

Pod jaká UN čísla patří lithiové baterie?

UN3090 – BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ

UN3091 – BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM

UN3480 – BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ

UN3481 – BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM

Mohou být lithiové baterie přepravovány vždy?

Ne, jinak bych se neptal. Před odesláním je nutno splnit podmínky článku 2.2.9.1.7. Nejdříve však věnujte pozornost zvláštním ustanovením, neboť ty nám přepravu zjednodušují. Pokud splňujete podmínky zvláštních ustanovení a je to v nich výslovně uvedeno, není třeba splnit 2.2.9.1.7.

 Zvláštní ustanovení podle Dohody ADR umožňují výjimky pro přepravu

 • Č. 188 Články a baterií menších než malých (nejvýznamnější pro malá zařízení)
 • Č. 310 Baterií, které nesplňují příručku zkoušek a kritérií (V případě, že jde o malou sérii přepravovanou… Správně, ke zkouškám)
 • Č. 376 Baterie a články, které jsou poškozené, vadné, a tím pádem neodpovídají zkouškám podle příručky zkoušek a kritérií.
 • Č. 377 Baterie a články přepravované za účelem recyklace a likvidace
 • Č. 378 Lithiové baterie a články, které obsahují primární lithiové články a sekundární dobíjecí, které nelze externě nabíjet, a zároveň splňují podmínky přepravy ZÚ č. 188
 • Č. 636 Články a baterie menší než malé, za účelem recyklace nebo likvidace (významné pro likvidaci malých elektrických zařízení)

Texty výše uvedených podmínek jsou citovány v tomto dokumentu. Stáhněte si ho, budete ho potřebovat, neboť v dokumentu najdete i citovaný článek 2.2.9.1.7, jehož splnění byste měli ověřit. Ptáte-li se proč, tak rovnou i odpovím: Protože jako odesílatel jste za to odpovědní Vy, nejen výrobce. A že on nesplnil své povinnosti, jaksi není jeho problém při navazující přepravě. Mimochodem, při takové přepravě nese svou odpovědnost i dopravce, proto některé přepravní společnosti vyžadují předání kontrolního protokolu podle příručky zkoušek a kritérií.

Co musím splnit před přepravou?

V minulé kapitole jsme si popsali podmínky pro povolení přepravy. To většinou za Vás zvládne výrobce, ale ne vždy, takže proto jsme si je museli uvést. Teď Vy, jako další odesílatel potřebujete zkontrolovat, že přeprava bude odpovídat požadavkům Dohody ADR.

Pamatujte, že na přepravu baterií nebo jiných zařízení platí Dohoda ADR, a tím pádem platí všechny podmínky Dohody ADR. Tedy kusy musí být dobře zabalené (certifikované obaly), označené (značky, UN číslo, nápisy) a musí je doprovázet přepravní doklady, pokud zvláštní ustanovení neuvedou jinak. Zde se zaměřte na zvláštní ustanovení číslo 188 (často notebooky, hračky, telefony atp. – nezapomínejte, řídíme se výkonem) a číslo 636 (odpadáři), které stanovují výjimky pro značení.

Nezapomínejte, že baterie vyrobené po 31. prosinci 2011 musí mít na vnější skříni vyznačenu jmenovitou zatížitelnost ve watthodinách.

Chcete dokument pro správné označení baterií? Napište nám, a my Vám s ním ochotně pomůžeme.

Co musím splnit při přepravě?

To záleží na tom, v jakém režimu budete přepravovat. V textech pro zvláštní ustanovení naleznete přesné podmínky přepravy, které je potřeba splnit pro zvláštní ustanovení.

Pokud se nic nevlezlo do zvláštních ustanovení, tak platí podmínky pro podlimitní nebo běžnou přepravu. Velké upozornění pro přepravu v tzv. podlimitním množství, maximální množství přepravy v podlimitu je 333 kg, neboť baterie patří do přepravní kategorie 2. Fajn bude vědět, že je možné počítat pouze netto hmotnost baterií v zařízeních. Jak je zvážit bez vyjmutí ze zařízení už bude na Vás.

A co to tedy znamená?

V podlimitu musí mít hlavně:

 • řidič školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
 • vozidlo být vybaveno 2 kg hasícím přístrojem
 • kusy musí být správně označeny, zabaleny a zajištěny a nesmí být nijak poškozeny.
 • baterie nesmíte za žádných okolností balit do jednoho obalu s jinými nebezpečnými věcmi.
 • ve vozidle musí být přítomen přepravní doklad.

V běžném režimu už je to taky taková klasika. Řidič musí být proškolen v akreditovaném programu a musí být ustanoven poradce ADR (třeba externě). Tihle dva Vám ty povinnosti shrnou raz dva v náplni své práce. Alespoň my to tak pro naše klienty děláme.

Stále si nevíte rady s balením, značením, odesíláním nebo přepravou baterií? Potřebujete školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí? Nebo jen zkonzultovat závěry? Pište a volejte, rádi Vám pomůžeme. Email: poradce@saqia.cz nebo +420 737 259 335.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *