Podlimitní versus omezené množství

Posted on Posted in Uncategorized

Vzhledem k tomu, že se často setkávám se záměnami pojmů omezené a podlimitní množství, si dnes krátce představíme tyto dva způsoby přepravy a jejich rozdíly. Řekneme si kdy se používá jeden a druhý a pokusíme se vyjasnit tento věčný problém, který v angličtině vzniká ještě častěji než u nás… Proč? Tak si schválně teď udělejte krátký test a přiřaďte k sobě pojmy:

  1. podlimitní množství
  2. omezené množství
  3. dangerous goods packed in limited quantities
  4. limited quantity per transport unit

Zkuste teď rychle srolovat do komentářů a spárujte uvedené pojmy. Neváhejte. Šance, že to trefíte se zavřenýma očima je krásných 50%.

Účelem dnešního článku je však zvýšit Vaši úspěšnost na 100%.

Nejdříve ale něco krátkého k problematice. Obě úpravy se vztahují k nějaké výjimce z běžných podmínek přepravy podle Dohody ADR, jedna se řídí článkem 1.1.3.6 a druhá kapitolou 3.4. Každá má svoje pro a proti a většina odesílatelů se setkává s oběma zároveň. Dokonce je lze kombinovat. Proto je nicméně tak klíčové pochopit jaký je mezi nimi ve skutečnosti rozdíl jak pro řidiče, tak pro zaměstnance odesílatele/nakládce.

tzv. Podlimitní množství podle článku 1.1.3.6

O podlimitním množství už jsem tu psal. Psal jsem o tom, co to je, čím se to řídí a co neplatí při přepravě podle tohoto ustanovení. Celý článek je dostupný zde. <-Kliknout

Opakování je ale matka moudrosti, takže částečné vynětí se vztahuje k maximálnímu množství nebezpečných věcí v dopravní jednotce. Je to těch posvátných 1000 bodů, kterými se všichni tak rádi ohání. Ale zároveň je to taky 333, 20, 0 nebo 50. Toto množství se řídí přepravními kategoriemi nebezpečných věcí, obalovou skupinou, UN číslem a jejich celkovým množstvím v dopravní jednotce, jehož jednotky jsou specifické pro každou z nich. Například dusík lze v některých případech počítat v kilech, jindy v litrech. Moderní technologie nám umožňují pro výpočet využít různých aplikací (Vím jakou používáte, ale #NedělámReklamu) nebo chytrých přepravních dokladů (které umíme připravit našim klientům na míru, #PokrytecNaDruhou).

Prosím, hlavně mi po přečtení článku nikdo neříkejte, že můžete vézt celkem 1403 jednotek něčeho… Je to 1000.. Všechny kategorie se přepočítávají na tuhle hodnotu – po vynásobení vhodným koeficientem dostanete ze všech hodnot 1000 – kromě 0, ale tam je celkové množství všeříkající.

Splnění těchto podmínek Vám umožňuje “nedodržet” některé povinnosti v ADR. Například ty hrůzné oranžové tabule, které hyzdí každou pěkně namalovanou káru a akorát svádí policii ke kontrole, že jo… Ale je toho víc… Mnohem víc, jenom na to není prostor.

A jak ho tedy poznáte? Buď se budete muset naučit počítat body nebo využijete chytrý doklad či aplikaci. Vlastně… Zpozorněte vždy, když dostanete nebo vydáte přepravní doklad ADR, neboť k omezenému množství takový doklad potřeba není. A taky mrkněte dovnitř, pro kusy/vnější obaly/přepravní obalové soubory totiž žádná výjimka pro podlimitní množství není. To znamená, že kusy budou značeny úplně běžně bezpečnostními značkami, UN číslem, šipkami, budou vybaveny UN kódem obalu a vším možným dalším, co po nás Dohoda vyžaduje. Taky je fajn vědět, že podlimitní množství pro volně ložené látky nebo přepravu v cisternách neexistuje…

Chcete takové zboží odeslat nebo přepravit a nevíte jak? My Vám rádi poradíme na poradce@saqia.cz nebo info@saqia.cz, rádi Vás i proškolíme.

Omezená množství podle článku 3.4

Vzhledem k tomu, že o omezeném množství jsem psal velmi krátce v minulosti, tak se k tomu vrátíme, protože… Protože to chci pořádně vysvětlit!

Nebezpečné věci balené v omezených množstvích, jsou, jak již název napovídá, omezeny množstvím v jednom obalu, který je dále chráněn vnějším obalem před poškozením. Všeobecně se předpokládá, že dvojí obal v kombinaci s menším množstvím, povede k nižšímu celkovému riziku při mimořádné události. Ale co to znamená z hlediska ADR?

Primárně, že nebude nutno dodržet tak přísná ustanovení. Pro balení věcí v omezeném množství je třeba nutno dodržet (vypisuji primárně charakteristické prvky):

  • Balení ve vnitřním a vnějším obalu o maximální hmotnosti 30kg nebo balení ve smršťovací fólii o maximální hmotnosti 20kg – ty tak vytvoří “nový” kus
  • Tyto obaly následně mohou být ukládány do přepravního obalového souboru – na paletu například
  • Takové vnější obaly a přepravní obalové soubory je nutno dále označit speciální bezpečnostní značkou, která má stanovené rozměry a vypadá takto:
    • Přepravní obalové soubory musíme ještě popsat dále popiskem, případně označit šipkami jako kusy.
  • Speciální značení přepravní jednotky o nejvyšší povolené hmotnosti nad 12 tun, přepravující více než 8 tun nebezpečných věcí

No a taky musíte splnit pár věcí jako třeba školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, což je ale stejné jako pro podlimitní přepravu. Jen jsem si říkal, že by bylo fajn to vědět.

Na druhou stranu k tomu zase nemusíte vypisovat přepravní doklad ADR nebo řešit tunely, což je zase plus.

Potřebujete-li zjistit kolik toho můžete zabalit, jak to označit, odeslat nebo převézt… Dejte vědět. Váš dotaz stojí čas primárně mě.

Shrnutí

Nakonec, aby se to nějak dobře pamatovalo… Kdyby mě někdo nutil shrnout celou problematiku v jedné větě: Podlimitní množství je limitováno množstvím v dopravní jednotce (Vaše vozidlo), omezené množství je limitováno množstvím v kuse (obal).

A prosím, už neříkejte, že na podlimit nebo omezené množství není nic potřeba, jo? Jestli Vás článek nepřesvědčil, tak mi napište na e-mail poradce@saqia.cz, můžeme to probrat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *