Podlimitní versus omezené množství

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vzhledem k tomu, že se často setkávám se záměnami pojmů omezené a podlimitní množství, si dnes krátce představíme tyto dva způsoby přepravy a jejich rozdíly. Řekneme si kdy se používá jeden a druhý a pokusíme se vyjasnit tento věčný problém, který v angličtině vzniká ještě častěji než u nás… Proč? Tak si schválně teď udělejte […]

Jak porazit Covid-19 prostřednictvím chemie a nezruinovat se při tom?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V tomto dnešním článku se zaměříme na to, jak se ochránit před novým virem Covid-19(SARS-CoV-2) jinak než osobními ochrannými pracovními prostředky. Nejdříve tedy uvedeme několik organizačních opatření, kterých jsem v průběhu hledání internetem či praxe potkal velmi málo, a zároveň způsoby, jak eliminovat potenciální riziková místa, která se mohou kolem nás vyskytovat. Samozřejmě, v dnešní […]

Přeprava tlakových lahví a ADR

Posted on 4 CommentsPosted in Uncategorized

V minulém článku jsem slíbil, namísto obvyklého pokračování ve směru k jednotlivým vynětím z Dohody ADR, zaměřit se na přepravu tlakových lahví v kusech jednotlivými zákazníky pomocí vlastních zdrojů. Tento požadavek vyvstal z nedávno zodpovídaného dotazu na toto téma a považuji za vhodné tuto problematiku rozvést. Článek rozdělíme do několika částí, neboť samotná přeprava se pohybuje na hraně Dohody a […]

Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

Posted on 4 CommentsPosted in Uncategorized

Konečně jste se dočkali! Vítejte opět u pravidelného článku, tentokrát v pondělí. Bohužel jsem neměl všechny podklady s sebou. V dnešním článku se budeme zabývat pouze jediným, nejpoužívanějším a nejsložitějším částečným vynětím z rozsahu platnosti Dohody ADR. Už jste si již určitě zvykli, že v článcích, které se vztahují k vynětím, jsme stanovili, že nebudeme citovat Dohodu ADR, neboť by to […]

Vynětí z platnosti Dohody ADR pro přepravu plynů, kapalných pohonných látek, prázdných obalů a omezená a vyňatá množství

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vítejte u dalšího článku ze série všeobecných rad k přepravě ADR. Tento konkrétní článek je zároveň součástí série o nebezpečných věcech, které jsou vyňaty z působení Dohody ADR z nějakého konkrétního důvodu. V minulém článku jsme si popsali vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy, dnes se podíváme celkem na čtyři další, které jsou napsány v názvu článku. Jako minule předesílám, […]

Vynětí z platnosti Dohody ADR vztahující se k druhu přepravy

Posted on 2 CommentsPosted in Uncategorized

Dnes si povykládáme, tak jak bylo slíbeno minule, o všeobecném vynětí z rozsahu platnosti Dohody ADR neboli způsoby, jak je možné vyjmout přepravu z podmínek Dohody ADR. Zde, na začátku tohoto článku, je však nutno velkým písmem zdůraznit, že každý, kdo by mohl číst tento článek, má trošku jiné podmínky, a tudíž se na něj tato vynětí […]

Co dělá bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V předchozích článcích jsme si pověděli, co to je přeprava podle Dohody ADR, a také to, kdo všechno musí osobu bezpečnostního poradce ustanovit. Ale co vlastně takový bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou neboli DGSA (z anglického Dangerous Goods Safety Advisor) AKA bezpečnostní poradce ADR dělá? A kdo to vlastně je ten týpek, který […]

Kdo a kdy potřebuje ustanovit odborně způsobilou osobu v přepravě nebezpečných věcí?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V dnešním článku se budeme zabývat problematikou ustanovování DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor), neboli odborně způsobilé osoby pro přepravu nebezpečných věcí. Na tuto problematiku budeme nahlížet z pohledu dvou předpisů: jedním je samotná Dohoda ADR jako součást českého právního řádu, a tím druhým je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen […]