Vynětí z platnosti Dohody ADR vztahující se k druhu přepravy

Posted on 2 CommentsPosted in Uncategorized

Dnes si povykládáme, tak jak bylo slíbeno minule, o všeobecném vynětí z rozsahu platnosti Dohody ADR neboli způsoby, jak je možné vyjmout přepravu z podmínek Dohody ADR. Zde, na začátku tohoto článku, je však nutno velkým písmem zdůraznit, že každý, kdo by mohl číst tento článek, má trošku jiné podmínky, a tudíž se na něj tato vynětí […]

Co dělá bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V předchozích článcích jsme si pověděli, co to je přeprava podle Dohody ADR, a také to, kdo všechno musí osobu bezpečnostního poradce ustanovit. Ale co vlastně takový bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou neboli DGSA (z anglického Dangerous Goods Safety Advisor) AKA bezpečnostní poradce ADR dělá? A kdo to vlastně je ten týpek, který […]

Kdo a kdy potřebuje ustanovit odborně způsobilou osobu v přepravě nebezpečných věcí?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

V dnešním článku se budeme zabývat problematikou ustanovování DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor), neboli odborně způsobilé osoby pro přepravu nebezpečných věcí. Na tuto problematiku budeme nahlížet z pohledu dvou předpisů: jedním je samotná Dohoda ADR jako součást českého právního řádu, a tím druhým je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen […]

Co to je přeprava podle Dohody ADR?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Je vždy dobré každou sérii o nějaké nové problematice začít tím… No vlastně začátkem. Cílem tohoto článku tak je představit, co to je Dohoda ADR a čím se řídí její přeprava. Tedy to, co se pod tímto pojmem schovává, co to znamená pro všechny účastníky systému přepravy a jaké to pro ně má důsledky. Pro […]

Chemické složení čištění – #4 Sekvestrace a precipitace

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vítejte u další části naší minisérie o názvosloví týkajícího se čistících prostředků. Dnes se budeme zabývat otázkou tzv. builderů, sekvestranty a precipitanty. Jak už jsme se dozvěděli v předchozích článcích, čistící prostředky se skládají ze surfaktantů a chelátových činidel. Surfaktanty odstraňují nečistoty a chelátová činidla jim pomáhají tím, že změkčují vodu. Nicméně ne vždy je […]

Chemické složení čištění – #3 Chelatační činidla a důležitost tvrdosti vody

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vítejte u třetího článku z minisérie o základních principech čištění. Dnes si můžete přečíst něco o chelátačních činidlech a s tím související otázkou tvrdosti vody. Určitě jste mnohokrát slyšeli reklamu na jistý čistící prostředek do automatických myček, který se chlubíval především tím, že v sobě obsahuje změkčovadla vody, a díky tomu je účinnější než všechny […]

Chemické složení čištění – #2 Surfaktanty

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Vítejte u druhého dílu naší minisérie o základních pojmech v čištění a základních principech chemických látek. Dnes se budeme bavit o surfaktantech, nebo-li povrchově aktivních látkách. Surfaktanty jsou jako složka nejdůležitější látkou v každém čistícím produktu, protože jsou látkou, která v rámci vztahu voda-nečistota, upravuje vlastnosti vody snížením jejího povrchového napětí a tím usnadňuje prostoupení […]

Chemické složení čištění – #1 Členění nečistot

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Co všechno ovlivňuje činnost chemického čistícího prostředku? Kolik prostředků je potřeba k důkladnému očištění mastného sporáku nebo motoru? Nebo zaschlého kolegova jogurtu z podlahy kanceláře? Odpověď na tuto otázku Vám poskytne naše první minisérie na našich stránkách zabývající se základními poznatky o složení čistících prostředků. Nahlédnete tak pod ruce chemiků a zjistíte jakým způsobem na […]